Tìm kiếm

Thông tin Boss, Sự kiện, Box…

Thông tin dưới đây có thể thay đổi theo tiến trình phát triển của server

1. Các loại Boss

Gõ lệnh /giosukien để xem lịch sự kiện trong game

 

 

 

  • Cơ chế tính điểm boss: Phần thưởng được tính cho người cuối cùng gây sát thương lên Boss (Last hit)
  • Các loại boss thưởng GP, khi có PT tham gia tiêu diệt boss thì phần thưởng sẽ có cơ hội chia đều điểm GP cho toàn nhóm. Ví dụ PT có 5 người đánh Boss thế giới thì mỗi người nhận được 20 GP.

2. Sự kiện 

 

3. Các loại Box