Zalo hỗ trợ duy nhất: 0355.221.321

 

Khuyến mại nạp Wcoin +30% đến hết ngày 14/4/2024
Các loại Giftcode hiện có tại sv Thần Long (nhập lệnh trong game để sử dụng):

/THANLONG – nhận được Sói Tinh (7 ngày)

Các loại Giftcode hiện có tại sv Đam Mê (nhập lệnh trong game để sử dụng):

/DAMME – nhận được 200 BoL (200% – 7 ngày)

/BOL50 – nhận được 50 BoL (200%) 

/THACHANHTIM – nhận được 20 Thạch Anh Tím